Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne czyli bogactwo Nas Wszystkich

Każdego właściciela, czy nadzorcę majątku cieszy gdy jego bogactwo się pomnaża. Nie dziwią więc uśmiechnięte twarze leśników gdy swoją pracą pomnażają majątek Skarbu Państwa

Całkowita masa drewna w Nadleśnictwie Człuchów to 6.187.975 m3. Z tego średniorocznie w ramach użytków rębnych pozyskujemy 58.614m3 drewna i w użytkowaniu przedrębnym 66.600m3 drewna /czyli tylko 60% przyrostu/.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę funkcje lasów to ich powierzchnia przedstawia się następująco:

  • rezerwaty - 1,49 ha
  • lasy ochronne 5.006,89 ha
  • lasy gospodarcze - 17.325,03 ha    

Najwięcej, bo ponad 22% stanowią lasy w wieku 41-50 lat.