Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe - niestety ciągle aktualny temat

Biorąc pod uwagę warunki przyrodniczo-klimatyczne, tzn.

 • długość okresu wegetacyjnego - ok. 200 dni
 • średnią temp. okresu wegetacyjnego - ok. 12,2oC
 • sumę opadów w okresie wegetacyjnym - ok. 427 mm
 • średnią roczną temp. - 7,3oC
 • roczną sumę opadów - 646 mm

oraz to, że gatunkiem panującym na terenie Nadleśnictwa jest sosna rosnąca na siedliskach borowych, całość lasów Nadleśnictwa zaliczono do II kategorii zagrożenia pożarowego. Zapalność roślinności jest duża i zależy od pory roku. Największe zagrożenie powstania pożarów występuje w okresie wiosennym a później w okresie występowania suszy letniej i jesiennej.

W latach 2013-2015 na terenie Nadleśnictwa wystąpiło 15 pożarów lasu na łącznej powierzchni 1,39 ha, bez strat w drzewostanie. Najczęściej nieustalone pozostają przyczyny powstania pożarów. Występują również pożary spowodowane przerzutami z gruntów nieleśnych, podpaleniami - w wyniku nieostrożności dorosłych i dzieci. W latach 2016-2017 nie odnotowano pożarów na terenie nadleśnictwa.

W 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Człuchów odnotowano 2 pożary o łącznej pow. 0,07 ha, bez strat w drzewostanie.  Wystąpiły również 3 zagrożenia pożarowe lasu. Nie było potrzeby wprowadzania zakazu wstępu do lasu.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Lasy nadleśnictwa

Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Człuchów

Podział na grupy lasu i kategorie ochronności przedstawia się następująco:

1.    Lasy ochronne – razem – 4 875,05 ha, w tym:

 • Lasy glebochronne – 278,47 ha,
 • Lasy glebochronne, wodochronne – 192,63 ha,
 • Lasy wodochronne – 4 272,81 ha,
 • Lasy położone na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych, wodochronne - 1,24 ha,
 • Lasy stanowiące drzewostany nasienne, wodochronne – 51,23 ha,
 • Lasy położone na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych – 331,22 ha,
 • Lasy położone na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych, stanowiące drzewostany nasienne – 21,75 ha,
 • Rezerwaty – 6,21 ha.

2.    Lasy gospodarcze – 15 859,57 ha.