Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe - niestety ciągle aktualny temat

Biorąc pod uwagę warunki przyrodniczo-klimatyczne, tzn.


• długość okresu wegetacyjnego - ok. 200 dni

•średnią temp. okresu wegetacyjnego - ok. 12,2oC

• sumę opadów w okresie wegetacyjnym - ok. 427 mm

•średnią roczną temp. - 7,3oC

• roczną sumę opadów - 646 mm

oraz to, że gatunkiem panującym na terenie Nadleśnictwa jest sosna rosnąca na siedliskach borowych, całość lasów Nadleśnictwa zaliczono do II kategorii zagrożenia pożarowego. Zapalność roślinności jest duża i zależy od pory roku. Największe zagrożenie powstania pożarów występuje w okresie wiosennym a później w okresie występowania suszy letniej i jesiennej.

W latach 2013-2016 na terenie Nadleśnictwa wystąpiło 15 pożarów lasu na łącznej powierzchni 1,39 ha, bez strat.  Najczęściej nieustalone pozostają przyczyny powstania pożarów. Występują również pożary spowodowane przerzutami z gruntów nieleśnych, podpaleniami - w wyniku nieostrożności dorosłych i dzieci.

W 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Człuchów nie odnotowano pożarów. Nie było również potrzeby wprowadzania zakazu wstępu do lasu.