Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to ciągłe pytanie - którym drzewom poprawić warunki socjalne?

W Nadleśnictwie Człuchów roczny etat pozyskania grubizny wynosi 125.217 m3. Z tego około 53% stanowi grubizna pozyskiwana w użytkowaniu przedrębnym.