Wydawca treści Wydawca treści

Stanowiska archeologiczne

Na terenie Nadleśnictwa Człuchów znajduje się również wiele ciekawostek archeologicznych. W strefie W (bezwzględnej ochrony archeologicznej dziedzictwa kulturowego) wyróżniono 19 obszarów, natomiast w strefie OW (względnej ochrony archeologicznej dziedzictwa kulturowego) jest ich 32. Szczególnie wyróżnić można następujące obiekty: grodzisko wyżynne w Krępsku, cmentarzysko kurhanowe w Chrząstowie, zespół cmentarzysk ludności kultury pomorskiej w Biernatce, oraz grodzisko nizinne, wczesnośredniowieczne w Sieroczynie.