Wydawca treści

Ochrona przyrody - rezerwaty

Chronić las to piękne, chronić przyrodę odpowiedzialne

Dla zachowania unikalnych zbiorowisk przyrodniczych na terenie nadleśnictwa ustanowiono następujące rezerwaty:

  • "Sosny" - rezerwat częściowy o pow. 1,49 ha, położony jest w powiecie człuchowskim, w gminie Człuchów, w obrębie leśnym Lipie, w leśnictwie Lipie,  w oddziale 53g. Utworzony na podstawie Zarządzenia MLiPD z dnia 18.05.1984 r., w celu ochrony fragmentu lasu o charakterze zespołu naturalnego, z licznymi pomnikowymi sosnami.
  • "Jezioro Sporackie" - rezerwat częściowy o pow. 10,93 ha, położony jest w powiecie człuchowskim, w gminie Człuchów, w obrębie leśnym Polnica, w leśnictwie Polnica,  w oddziale 12g. Utworzony na podstawie Zarządzenia MLiPD z dnia 23.10.1965 r., w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych rzadkiej roślinności słodkowodnej.
  • „Jezioro Bardze Małe" - rezerwat częściowy o pow. 7,37 ha, położony jest w powiecie człuchowskim, w gminie Człuchów, w obrębie leśnym Polnica, w leśnictwie Jeziorno,  w oddziale 27d. Utworzony na podstawie Zarządzenia MLiPD z dnia 03.12.1981r., w celu zachowania jeziora lobeliowego oraz rzadkich gatunków roślin wodnych i bagiennych.