Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Akcja 1000 drzew na minutę

Akcja 1000 drzew na minutę

W piątkowy poranek w dniu 21.04.2017 r. zaproszeni goście z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie, Kół Łowieckich „Darzbór" i „Orzeł" w Człuchowie, Zakładów Usług Leśnych, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie, lokalnych mediów – Tygodnika Człuchowskiego oraz pracownicy Nadleśnictwa Człuchów, spotkali się w ramach otwartej akcji sadzenia lasu.

W tym roku ogólnopolskim hasłem kampanii odnowieniowej było „sadzimy 1000 drzew na minutę". Miejscem zbiórki była szkółka leśna "Marysin". Po wstępnym instruktażu, wszyscy zabrali się ochoczo do pracy. Już po kilku godzinach, uczestnicy sadzenia mogli odczuć satysfakcję pozostawienia po sobie „zielonego śladu" i jednocześnie dobrze wykonanej pracy, której nagrodą było otrzymanie certyfikatu akcji „1000 drzew na minutę".

W akcji wzięło udział ponad 100 osób, przy czym każdy z uczestników posadził średnio 26 drzewek, co daje dwukrotną średnią statystyczną na Polaka, w roku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w akcji i do zobaczenia w przyszłym roku!