Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Bieg Tura 2018

Bieg Tura 2018

W dniu 27.05.2018 r. w Człuchowie odbyła się XXV edycja Ogólnopolskiego Biegu Tura. Jest to największa, cykliczna impreza biegowa w naszym regionie. Jak zawsze, centrum wydarzeń był rynek miejski, a bieg zawodników wiódł ulicami Człuchowa.

Oczywiście nie zabrakło stoiska promującego Lasy Państwowe, a w tym przypadku lokalnego gospodarza i sponsora, czyli Nadleśnictwa Człuchów. W międzyczasie dla każdego uczestnika tego wydarzenia przewidziano moc atrakcji. W programie nie zabrakło ciekawych konkursów o tematyce leśnej, m.in. „Leśne Koło Fortuny”, „Czas rozkładu śmieci”, „Dopasowywanie roślin i zwierząt” oraz wiele innych. Poza tym, każdy mógł pogłębić wiedzę na temat zrównoważonego gospodarowania przyrodą, dzięki pogadankom z leśnikami. Pytania były przeróżne i czasami trzeba było nieźle „pogłówkować”, aby przedstawić temat w zrozumiały i prosty sposób, ale zadowolenie oraz uśmiech widoczne na twarzach dzieci i dorosłych, wynagrodziły ten wysiłek ;-) Było również wiele ciekawych gadżetów do wygrania, a w szczególności żywych sadzonek świerka, w ramach promocji nadleśnictwa. Uwagę dzieci przykuł samochód patrolowo-gaśniczy, który w tym dniu (dzięki małemu zagrożeniu pożarowemu) mógł zaprezentować się na rynku.

 

 

Za rok przewidziana jest kolejna edycja Biegu Tura, więc już dziś zapewniamy, że i nas tam nie zabraknie. Do zobaczenia!