Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przyrody - obszary chronionego krajobrazu

Chronić las to piękne, chronić przyrodę odpowiedzialne

Dla zachowania niezwykle cennych i malowniczych zbiorowisk przyrodniczych na terenie nadleśnictwa powołano do życia następujące Obszary chronionego krajobrazu:

  • "Okolice jezior Krępsko i Szczytno"-  utworzony w 1981 roku dla zachowania unikalnych krajobrazów Pomorza Środkowego w celu zabezpieczenia ich dla turystyki i wypoczynku. Łączna powierzchnia obszaru wynosi 12428 ha z czego na teren Nadleśnictwa Człuchów przypada 2504,04 ha.
  • "Zespół Jezior Człuchowskich"- utworzony w 1981 roku dla zachowania unikalnych krajobrazów Pomorza Środkowego w celu zabezpieczenia ich dla turystyki i wypoczynku. Powierzchnia obszaru wynosi 1108 ha, w tym na terenie Nadleśnictwa – 163,33 ha.
  • "Dolina Rzeki Debrzynki"- utworzony w 1997 roku. Obszar wyróżnia się szczególnymi wartościami estetycznymi krajobrazu, stanowiącymi o jego unikatowości w regionie Pomorza Środkowego. Powierzchnia obszaru wynosi 1745 ha, z czego na teren Nadleśnictwa Człuchów przypada 317,06  ha.