Kontakt Kontakt

Nadleśniczy
Adam Mielniczek
59 83 47 551, kom. 784 040 945
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Łącki
598347557, kom. 784 040 947
Główny Księgowy
Wanda Michalik-Wojtuszko
59 83 47 564, kom. 784 040 948
Sekretarz
Marian Mikulicz
59 83 47 550, kom. 784 040 950, IP:1106672
Inżynier nadzoru
Jarosław Tański
59 83 475 52, kom. 784 040 944, IP: 1106128
Inżynier nadzoru
Daniel Knut
59 83 475 53, kom. 784 040 940, IP: 1106129

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Ewa Mielniczek
Specjalista ds. infrastruktury i spraw pracowniczych
Tel.: 59 83 47 550, kom. 728 447 901, IP:1106674
Katarzyna Kulesza
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 59 83 47 550, IP: 1106672
Dawid Januszewski
Referent ds. Informatyki
Tel.: 59 83 475 62, kom. 695 052 324, kom2 724 801 023, IP:1106335
Martyna Grabowska
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 59 83 47 550, IP: 1106672
Ludwik Monikowski
Specjalista ds. remontowo - budowlanych
Tel.: 59 83 475 50, kom. 784 040 939, IP:1106673

Posterunek Straży Leśnej

Andrzej Priatka
Starszy Strażnik Leśny pełniący funkcję Komendanta Straży Leśnej
Tel.: 59 83 475 55, kom. 784 040 941, IP:1106221
Marek Kowalewski
Strażnik Leśny
Tel.: 59 83 475 56, kom. 784 040 943, IP:1106222

Dział Finansowo - Księgowy

Maria Zarychta
Specjalista ds. finansowo - księgowych
Tel.: 59 83 475 65, kom. IP:1106612
Natalia Banach
Księgowy
Tel.: 59 83 475 67, IP: 1106614
Ewa Elert
Księgowy
Tel.: 59 83 475 67, IP: 1106614
Mariola Linczowska
Księgowy
Tel.: 59 83 475 66, IP:1106613
Halina Skotarczak
Specjalista ds. finansowo - księgowych
Tel.: 59 83 475 63, IP:1106600

Dział Gospodarki Leśnej

Tomasz Pazda
Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i BHP
Tel.: 59 83 475 59, kom. 728 447 902, IP:1106332
Kamila Jabłonka
Specjalista Służby Leśnej ds. zasobów (leśna mapa numeryczna, rejestr gruntów)
Tel.: 59 83 475 58, kom. 607 953 344, IP: 1106331
Karolina Morawska
Specjalista Służby Leśnej ds. marketingu (sprzedaż drewna do firm)
Tel.: 59 83 475 68 kom. 784 040 949 IP:1106616
Anna Hapka
Specjalista Służby Leśnej ds. marketingu (sprzedaż drewna detaliczna)
Tel.: 59 83 475 69, kom. 691 456 677, IP:1106615
Wojciech Mikulicz
Referent ds. technicznych (Sekretariat)
Tel.: 784 040 951
Karol Bieliński
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 59 83 475 61, kom. 784 040 931, IP:1106334
Anna Priatka
Referent ds. ochrony lasu
Tel.: 59 83 47 560, IP: 1106333
Wojciech Borowicz
St. specjalista ds. edukacji i lasów niepaństwowych
Tel.: kom. 784 040 946

Stanowisko ds. Pracowniczych

Danuta Marcińczyk
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 59 83 475 54, kom. 784 040 973, IP:1106131