Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarstwo łowieckie

Nieodzownym elementem lasów są zwierzęta, te duże i te mniejsze. Część z nich podlega gospodarce łowieckiej.

Obszar Nadleśnictwa podzielony jest na 14 obwodów łowieckich w tym:

- 6 obwodów leśnych (5 nadzorowanych przez Nadleśnictwo Człuchów i 1 przez Nadleśnictwo Rytel),

- 8 obwodów polnych (nadzorowanych przez Starostę Powiatu Człuchowskiego).

 

 

 

Inwentaryzacja zwierzyny (w obwodach nadzorowanych) na dzień 10.03.2017 r. wykazała występowanie następującej ilości zwierzyny:

• Jelenie -711szt.
• Sarny - 2565 szt.
• Dziki - 705 szt.
• Daniele - 19 szt.
• Lisy - 329 szt.
• Jenoty - 171 szt.
• Borsuki - 153 szt.
• Norki amerykańskie - 187 szt.
• Tchórze - 117 szt.
• Piżmaki - 78 szt.
• Kuny - 182 szt.
• Zające - 1235 szt.
• Wydry - 194 szt.
• Bobry - 213 stanowisk.
• Bażanty - 21 szt.
• Kuropatwy - 186 szt.
• Wilki - 29 szt.
• Kruki - 237 gniazd.