Wydawca treści

Gospodarstwo łowieckie

Nieodzownym elementem lasów są zwierzęta, te duże i te mniejsze. Część z nich podlega gospodarce łowieckiej.

Obszar Nadleśnictwa podzielony jest na 13 obwodów łowieckich, w tym 12 nadzorowanych przez Nadleśnictwo Człuchów, wydzierżawionych siedmiu Kołom Łowieckim. Inwentaryzacja zwierzyny (w obwodach nadzorowanych) na dzień 10.03.2016r. wykazała występowanie następującej ilości zwierzyny:

• Jelenie -722szt.
• Sarny - 2856 szt.
• Dziki - 926 szt.
• Daniele - 24 szt.
• Lisy - 338 szt.
• Jenoty - 190 szt.
• Borsuki - 185 szt.
• Norki amerykańskie - 137 szt.
• Tchórze - 149 szt.
• Piżmaki - 106 szt.
• Kuny - 192 szt.
• Zające - 1496 szt.
• Wydry - 199 szt.
• Bobry - 194 stanowisk.
• Bażanty - 21 szt.
• Kuropatwy - 162 szt.
• Wilki - 16 szt.
• Kruki - 182 gniazd.