Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarstwo łowieckie

Nieodzownym elementem lasów są zwierzęta, te duże i te mniejsze. Część z nich podlega gospodarce łowieckiej.

Obszar Nadleśnictwa podzielony jest na 14 obwodów łowieckich w tym:

- 6 obwodów leśnych (5 nadzorowanych przez Nadleśnictwo Człuchów i 1 przez Nadleśnictwo Rytel),

- 8 obwodów polnych (nadzorowanych przez Starostę Powiatu Człuchowskiego).

 

 

 

Inwentaryzacja zwierzyny (w obwodach nadzorowanych) na dzień 10.03.2018 r. wykazała występowanie następującej ilości zwierzyny:

• Jelenie -758 szt.
• Sarny - 2469 szt.
• Dziki - 332 szt.
• Daniele - 27 szt.
• Lisy - 334 szt.
• Jenoty - 155 szt.
• Borsuki - 155 szt.
• Norki amerykańskie - 168 szt.
• Tchórze - 110 szt.
• Piżmaki - 81 szt.
• Kuny - 182 szt.
• Zające - 1339 szt.
• Wydry - 167 szt.
• Bobry - 224 stanowisk.
• Bażanty - 29 szt.
• Kuropatwy - 175 szt.
• Wilki - 37 szt. (przechodnie)
• Kruki - 251 gniazd.