Wydawca treści Wydawca treści

Hodować las dla wszystkich nas

Hodować znaczy zaczynać od początku

 

 

Produkcja materiału sadzeniowego w Nadleśnictwie oparta jest całkowicie na własnej bazie nasiennej. Uznanych jest 9 drzew matecznych sosny pospolitej, 4 olszy czarne i 4 brzozy brodawkowatej, 3 dęby szypułkowe i 1 dąb bezszypułkowy. Wyznaczono 3 wyłączone drzewostany nasienne dla sosny o łącznej powierzchni 20,82 ha. Oprócz tego na terenie Nadleśnictwa znajduje się 183,13 ha gospodarczych drzewostanów nasiennych dla sosny, 1,34 ha modrzewia europejskiego 2,01 ha olszy czarnej, 45,54 ha buka, 14,26 ha dębu szypułkowego i 18,36 ha dębu bezszypułkowego. Na terenie Nadleśnictwa znajdują się źródła nasion dla daglezji, jawora, graba, lipy, olszy szarej i czereśni ptasiej. Nadleśnictwo posiada własne Gospodarstwo Nasienno-Szkółkarskie o powierzchni całkowitej 14,61 ha z czego na produkcję przypada 6,50 ha. Szkółka wyposażona jest w deszczwonię półstałą oraz w chłodnię do przechowywania nasion dębu i buka.

Średniorocznie rozmiar prac z zakresu hodowli lasu kształtuje się na poziomie:

•    zalesienia gruntów porolnych - 18 ha,

•    odnowienia zrębów - 135 ha,

•    odnowienia w Rb II - 60 ha,

•    wprowadzanie II piętra - 1,20 ha,

•    cięcia pielęgnacyjne (CW, CP) - 319 ha.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Dzień Dziecka i Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej w Człuchowie

Dzień Dziecka i Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej w Człuchowie

W sobotę 1 czerwca 2019 r. podczas Dnia Dziecka i Pomorskiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej, Nadleśnictwo Człuchów wystawiło stoisko promujące Lasy Państwowe. W programie nie zabrakło ciekawych konkursów o tematyce leśnej, m.in. „Leśne Koło Fortuny”, „Dopasowywanie roślin i zwierząt”, „Leśne owoce” oraz wiele innych. Jednak tematem przewodnim pogadanek z leśnikami był Wilk i jego występowanie w człuchowskich lasach. Dodatkową atrakcję stanowiły eksponaty wilków: basiora (samca) i wadery (samicy). Cieszyły się one sporym zainteresowaniem ze strony dzieci i nie mniejszym ze strony rodziców ;-) Drugim, bardzo ważnym tematem był ASF, czyli Afrykański Pomór Świń. Można było dowiedzieć się wiele ciekawych informacji na temat tego wirusa, jego występowania i możliwej walki z jego rozprzestrzenianiem.