Asset Publisher

Ochrona gatunkowa roślini i zwierząt

Chronić las to piękne, chronić przyrodę odpowiedzialne

Na gruntach Nadleśnictwa Człuchów stwierdzono obecność 42 gatunków roślin objętych ochroną prawną, w tym: 28 ścisłą i 14 częściową. Zlokalizowano również 17 gatunków roślin rzadkich w skali regionalnej lub krajowej. Oto tylko niektóre gatunki roślin chronionych, które można spotkać na terenie naszego nadleśnictwa: wawrzynek wilczełyko, kosaciec żółty, bodziszek leśny, dziewięćsił bezłodygowy, jeżówka pokrewna, barwinek pospolity, grzybień biały, grążel żółty, bagno zwyczajne, rosiczki, storczyki i wiele, wiele innych. W wielu miejscach, licznie występują bobry o czym świadczą ślady ich bytowania. Są miejsca gniazdowania żurawi i czapli siwej a gościnnie odwiedza nas orzeł bielik. Ponadto na terenie Nadleśnictwa występuje wiele gatunków ptaków śpiewających.
Obszar Nadleśnictwa Człuchów zamieszkują 43 gatunki zwierząt objętych prawną ochroną, w tym 2 owadów, 9 płazów, 5 gadów, 25 ptaków i 2 ssaków. Można wyróżnić takie gatunki zwierząt jak: wydra, sowa uszata, traszka grzebieniasta, czerwończyk nieparek, jaszczurka zwinka, żmija zygzakowata, derkacz, kokoszka wodna, żaba śmieszka.