Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany referencyjne

Kod ostoi

Nazwa ostoi różnorodności biologicznej

Pow. (ha)

N

Drzewostany o cechach zbliżonych do naturalnych oraz drzewostany zachowawcze

3,40

B

Drzewostany na siedliskach bagiennych

170,33

C

Drzewostany na obszarach ze szkodami powodowanymi przez bobry

3,73

E

Drzewostany stanowiące enklawy wśród pól

12,67

R

Rezerwaty przyrody

1,55

S

Stanowiska dokumentacyjne

1,13

T

Drzewostany na obszarach o zwiększonej trudności przy pozyskaniu i zrywce

63,00

W

Drzewostany na nadbrzeżnych strefach ekotonowych

30,45

Z

Drzewostany na źrodliskach i strefach wysięków

1,10

 

Ogółem Nadleśnictwo Człuchów:

287,36

 

 

 

 

Materiały do pobrania