Gekennzeichneter Inhalt

Ochrona przyrody - pomniki przyrody

Chronić las to piękne, chronić przyrodę odpowiedzialne

W celu zachowania unikalnych obiektów przyrodniczych na terenie nadleśnictwa ustanowiono 7 pomników przyrody. Są to dęby szypułkowe:

•    w Leśnictwie Lipie (powiat człuchowski, gmina Człuchów):

  • Pojedyncze drzewo, uznane za pomnik przyrody na postawie ogłoszenia Wojewody Słupskiego z dnia. 29.11.1980 r. - oddz. 52h;
  • Pojedyncze drzewo, uznane za pomnik przyrody na postawie Uchwały nr XII/134/2004 Rady Gminy Człuchów z dnia 12.02.2004 r. - oddz. 58c;

•    w Leśnictwie Stołczno (powiat człuchowski, gmina Człuchów):

  • Pojedyncze drzewo, uznane za pomnik przyrody na postawie Uchwały nr XII/135/2004 Rady Gminy Człuchów z dnia 12.02.2004 r. - oddz. 20b;
  • Pojedyncze drzewo, uznane za pomnik przyrody na postawie Uchwały nr XII/136/2004 Rady Gminy Człuchów z dnia 12.02.2004 r. - oddz. 20b;

•    w Leśnictwie Kątki (powiat człuchowski, gmina Człuchów):

  • Pojedyncze drzewo, uznane za pomnik przyrody na postawie Uchwały nr XII/132/2004 Rady Gminy Człuchów z dnia 12.02.2004 r - oddz. 113a;
  • Pojedyncze drzewo, uznane za pomnik przyrody na postawie Uchwały nr XII/133/2004 Rady Gminy Człuchów z dnia 12.02.2004 r. - oddz. 113a;

•    w Leśnictwie Kątki (powiat człuchowski, gmina Przechlewo):

  • Pojedyncze drzewo, uznane za pomnik przyrody na postawie Uchwały nr 332/LIV/2010 Rady Gminy w Przechlewie z dnia 03.09.2010 r. – oddz. 62d.