Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona gatunkowa roślini i zwierząt

Chronić las to piękne, chronić przyrodę odpowiedzialne

Na gruntach Nadleśnictwa Człuchów stwierdzono obecność 26 gatunków roślin objętych ochroną prawną, w tym: 8 ścisłą i 18 częściową. Oto tylko niektóre gatunki roślin chronionych, które można spotkać na terenie naszego nadleśnictwa: bagnica torfowa, bagno zwyczajne, centuria pospolita, dziewięćsił bezłodygowy, lobelia jeziorna i wiele innych gatunków.

W wielu miejscach, licznie występują bobry o czym świadczą ślady ich bytowania.

Ponadto na terenie nadleśnictwa występuje wiele gatunków ptaków śpiewających.
Obszar Nadleśnictwa Człuchów zamieszkują 43 gatunki zwierząt objętych prawną ochroną, w tym 2 owadów, 9 płazów, 5 gadów, 25 ptaków i 2 ssaków. Można wyróżnić takie gatunki zwierząt jak: wydra, sowa uszata, traszka grzebieniasta, czerwończyk nieparek, jaszczurka zwinka, żmija zygzakowata, derkacz, kokoszka wodna, żaba śmieszka.