Asset Publisher Asset Publisher

Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Człuchów

Nawet las można ubrać w liczby, tak więc...

Podział na grupy lasu i kategorie ochronności przedstawia się następująco:

1.    Lasy ochronne – razem - 5008,38 ha, w tym:
  • Lasy glebochronne - 278,47 ha
  • Lasy glebochronne, wodochronne - 268,75 ha
  • Lasy wodochronne - 4117,90 ha
  • Lasy położone na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych, wodochronne - 1,24 ha
  • Lasy stanowiące drzewostany nasienne, wodochronne - 10,55 ha
  • Lasy położone na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych - 325,92 ha
  • Lasy położone na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych, stanowiące drzewostany nasienne - 4,06 ha
  • Rezerwaty - 1,49 ha
2.    Lasy gospodarcze - 17325,03 ha