Asset Publisher Asset Publisher

Nasza historia

Nadleśnictwo w obecnym kształcie powstało w dniu 01.01.1974 r. na podstawie zarządzenia nr 52 z 28.11.1973 r. i nr 57 z 03.12.1973 r. Naczelnego Dyrektora LP oraz zarządzenia nr 75 OZLP w Szczecinku z 08.12.1973 r. o włączeniu dawnych nadleśnictw: Polnica i Domisław do Nadleśnictwa Lipie i jednoczesnej zmianie nazwy Nadleśnictwa Lipie na Nadleśnictwo Człuchów.
Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosi 24.204 ha, w tym powierzchnia leśna 22.912 ha. ha, natomiast zasięg terytorialny 69.461 ha co daje lesistość na poziomie 34%.
Nadleśnictwo podzielone jest na 3 obręby (Domisław, Lipie, Polnica) i 17 leśnictw.
Zgodnie z obowiązującym podziałem kraju na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne Nadleśnictwo Człuchów leży w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej, w Dzielnicy Pojezierza Krajeńskiego, mezoregionie Wysoczyzny Krajeńskiej, a część północna Obrębu Polnica należy do dzielnicy - Borów Tucholskich.
Obszar Nadleśnictwa należy uznać za ubogi w wodę - średnia rocznych opadów wynosi 646 mm, natomiast przeciętna temperatura roku to +7,3oC (średnia temperatura okresu wegetacyjnego to +12,2oC).

Według podziału administracyjnego Polski, Nadleśnictwo Człuchów znajduje się na południowo - zachodnim krańcu woj. pomorskiego na styku nizin Kaszubskiej i Krajeńskiej. Teren Nadleśnictwa obejmują swoim zasięgiem następujące urzędy gminne: Człuchów, Konarzyny, Rzeczenica, Przechlewo, Miasta i Gminy Debrzno, Miasta i Gminy Czarne, Miasta Człuchów.